Vingelen I L Original

Årsmøtet i Vingelen IL for 2015 fant sted den 16. mars. Les årsmeldingene og se oppdatert liste over tillitsvalgte under.