Fotballgruppa

Tolga-Vingelen fotballklubb har tidligere hatt egen hjemmeside. Denne er nå lagt inn under idrettslagenes hjemmesider. Ved å velge fana fotball og undermeny "12 år og eldre" vil en komme inn på siden for fotballklubben. Denne er lik enten en går inn fra TolgaIL eller Vingelen IL sine sider.

Det er imidlertid å merke seg at mini og mikrofotball er atskilt med egen fane da denne aktiviteten organiseres fra hvert enkelt idrettslag.