O-styret: 
Leder:  Jon Arve Engebakken
 
Kasserer: Audun Urset
 
Styremedlem: Anne Berit Engebakken
 
Styremedlem: Aud Rønning
 
Styremedlem: Dagrunn Urseth

Resultater for treningsløpet 19. juni ved Kvennan ligger her

Resultatene finner du også under menyfanen resultat under orienteringsmenyen.

TOS


Webløsning ©basert på Joomla