O-styret: 
Leder:  Jon Arve Engebakken
 
Kasserer: Audun Urset
 
Styremedlem: Anne Berit Engebakken
 
Styremedlem: Aud Rønning
 
Styremedlem: Dagrunn Urseth

Da ligger terminlisten for 2017 ute under fanen løpskalender. Der ligger det også en infofolder.

TOS


Webløsning ©basert på Joomla