O-styret: 
Leder:  Jon Arve Engebakken
 
Kasserer: Audun Urset
 
Styremedlem: Anne Berit Engebakken
 
Styremedlem: Aud Rønning
 
Styremedlem: Dagrunn Urseth

Årsmøte avholdes fredag 1. februar kl. 19.00 i idrettslagsrommet i Fjellheim.

 

Sakliste

1.Åpning/godkjenning

2.Årsmelding

3.Regnskap

4.Kretstilhørighet

5. Valg 

 

 

TOS


Webløsning ©basert på Joomla