O-styret: 
Leder:  Jon Arve Engebakken
 
Kasserer: Audun Urset
 
Styremedlem: Anne Berit Engebakken
 
Styremedlem: Aud Rønning
 
Styremedlem: Dagrunn Urseth

Her ligger resultater for O-gruppa

 

2018

2017

2015

 

2013

 

 
TOS


Webløsning ©basert på Joomla