SKISKYTING JANUAR – FEBRUAR 2013, Vingelen IL

Fellestreninger på Morabben ONSDAGER 18.45 – 20.15

Trenere / ansvarlige:   

   Silje Hilmarsen         13 år +   Bruker skive 10 - 20

   Øystein Rønningen  nybeg + 11 - 12 år            Bruker skive 1 – 9
                               (Leif V med som hjelpetrener/skiskytterskola)

 

Alle foreldre bidrar som før med matter og anlegg, og opprydding til slutt. Ungene har ansvar for å dra opp skivene og klistring av innskytingsskiver.

Innskyting:         2 serier felles   - alle går fram og ser. 3.serie + kikkert. Foreldre satt opp som ansvarlig på standplass.

Kuldegrense er – 15. Hvis det er for kaldt så gir vi melding om hvilken alternativ trening som prioriteres .

Lokale renn, innskytingsansvarlige og lagledere. NB : husk koffert og kikkerter. Ansvarlige bør være til stede ved innskytingsstart.

 

Dato

Sted

Innskytingsansvarlige

Lagledere

9. februar

Savalen, KM Fellesstart

Trøeng / Enget

Vingelen

10.februar

Savalen, KM Normal

Denne er usikker enda

22. – 24. februar

Voss, HL

16. mars

Vingelen, KM Sprint / YSI/

Finale NØ-cup

Silje Hilmarsen ( Øystein Rønningen

Kleven

17.mars

Vingelen, KM Jaktstart

Silje Hilmarsen / Øystein Rønningen

Brendvang

 

Det jobbes med å få satt opp noen flere renn lokalt….               

 

Påmelding på renn gjøres via www.minidrett.no, følg ellers med på kretsens hjemmesider www.skiskytterkretsen.no og på www.skiskyting.no

 

AKTIVITETSPLAN jan – april 2012, SKISKYTING   + lysløyperenn og LANGRENN

 

Dato

Tidspkt

Sted

Ansvarlige innskyt

Trenere

Opplegg

 

Ons 23.1

18.45

Morabben

Rønning / S. Brennmoen

Silje og Øystein

Lør 26.1

11.00

Eriksjordet

 

 

Lysløyperenn. Sprint fristil, Kombinert cross

Ons 30.1

18.45

Morabben

Trøeng / T. Brennmoen

Silje, Øystein og Leif

 

Ons 6.2

18.45

Morabben

Kleven / Vingelen

Silje, Øystein og Leif

LØR 9.2

 

SAVALEN

Skiskyting. KM FELLESSTART

SØN 10.2

 

SAVALEN

 

 

Skiskyting. KM NORMAL

Tirs 12.2

18.15

Morabben

Lysløyperenn. Klassisk enkeltstart

Ons 13.2

18.45

Morabben

Enget / Verdenius

Silje og Øystein

 

Ons 20.2

18.45

Morabben

Nordvang / Heggstad

Silje, Øystein og Leif

Tirs 26.2

18.15

Morabben

 

 

Lysløyperenn. Sprint – fellesstart, prologer og finaler

Ons 27.2

18.45

Morabben

Vingelen / Vingelsgaard

Silje og Øystein

 

LØR 1.3

SAVALEN

Langrenn. HL SPRINT

SØN 2.3

SAVALEN

Langrenn. HL NORMAL

Ons 6.3

18.45

Morabben

Østvang / Strypet

Silje og Øystein

 

Lør 9.3

11.30

Morabben

Mulig lagsmesterskap / testrenn

SØN 10.3

TYLLDALEN

TYSLASPRINTEN

Tirs 12.3

18.00

Sætersgård

 

 

Lysløyperenn. Fristil fellesstart.

Ons 13.3

18.45

Morabben

Rønning / Aashaug

Silje og Øystein

LØR 16.3

 

VINGELEN

Skiskyting. KM SPRINT / FINALE NØ-CUP

SØN 17.3

 

VINGELEN

Skiskyting. KM JAKTSTART

Ons 20.3

18.45

Morabben

Trøeng / Haugen

LØR 23.3

RØROS

Langrenn. ST-CUP

Ons 3.4

18.45

Morabben

Silje, Øystein og Leif

PRØVEKVELD FOR NESTE ÅRS REKRUTTER

Lør 6.4

11.00

Fjellheim

 

 

VOLA NED

 

Ansvarlige på onsdagene: ta ut kikkerter, sørge for klistring av skiver, samordne innskyting / standplassansvarlig